डायलॉग / Dialogue Lyrics in Hindi – Amit Saini Rohtakiya

  • Haryanvi

Dialogue Lyrics in Hindi – ‘Dialogue’ is a Haryanvi song sung sung by Amit Saini Rohtakiya. Starring Ajit Jangra, Runa Khan and Preeti. Lyrics of Dialogue song are written by GP Ji. Music by GR Music and label is Amit Saini Rohtakiya. Enjoy the song.


Song – Dialogue
Singer – Amit Saini Rohtakiya
Starring – Ajit Jangra, Ruba Khan & Preeti
Lyrics – GP JI
Music – GR Music
Lable – Amit Saini Rohtakiya


Dialogue Lyrics – Amit Saini Rohtakiya

घणे बड़े बड़े मार दिए डायलॉग
बोली तू ऐ दिखै सै रै मनै चाँद तारा म
तेरा भाई भी फीलिंग कसूती लेग्या था रै
सोच्या मैं बस कल्ला फन्ने खाँ सूं सारा म

अरै 24 साला म जो कदे सीख्या नहीं था
अरै 24 साला म जो कदे सीख्या नहीं था
वा 2-4 दिन म तसल्ली तै सिखागी रै

अरै लाडू लाडू कहकै मनै भोरा भोरा खागी रै
घरक्यां का स्याणा छोरा पागल बणागी रै
लाडू लाडू कहकै मनै भोरा भोरा खागी रै
घरक्यां का स्याणा छोरा पागल बणागी रै

(संगीत)

अरै आँख किते और थी निशाने किते और
और मैडम के चलै थे याराने किते और
अरै बणे थे मैकेनिक आपा भी प्यार के
अरै चाबी किते और गए पाने किते और

मखा आँख किते और थी निशाने किते और
मैडम के चलै थे याराने किते और
अरै बणे थे मैकेनिक आपा भी प्यार के
रै चाबी किते और गए पाने किते और

लांबी रेस के थे घोड़े आप बोहोत देर दौड़े
लांबी रेस के थे घोड़े आप बोहोत देर दौड़े
पर चीटींगा तै चेली पूरा गेम पलटागी रै

अरै लाडू लाडू कहकै मनै भोरा भोरा खागी रै
घरक्यां का स्याणा छोरा पागल बणागी रै
लाडू लाडू कहकै मनै भोरा भोरा खागी रै
घरक्यां का स्याणा छोरा
अमित सैणी रोहतकिया

(संगीत)

मैं बोल्या तेरे बिना यार मर जाऊँगा
बोली तौल कर GP मनै कोई आंट ना
अरै दारु आली बोतला म दिखै ज़िन्दगी
इब साँझ होण की यो छोरा देखै बाट ना

मैं बोल्या तेरे बिना यार मर जाऊँगा
बोली तौल कर GP मनै कोई आंट ना
अरै दारु आली बोतला म दिखै ज़िन्दगी
इब साँझ होण की यो छोरा देखै बाट ना

मनै काढ्या जो निचोड़ घणी पाई वा फ्रॉड
मनै काढ्या जो निचोड़ घणी पाई वा फ्रॉड
इस पाई आले नै रै घणा माडा वा बतागी रै

अरै लाडू लाडू कहकै मनै भोरा भोरा खागी रै
घरक्यां का स्याणा छोरा पागल बणागी रै
लाडू लाडू कहकै मनै भोरा भोरा खागी रै
घरक्यां का स्याणा छोरा पागल बणागी रै


We hope you understood song Dialogue lyrics in Hindi. If you have any issue regarding the lyrics of Dialogue song by Amit Saini Rohtakiya, please contact us. Thank you.

Leave a Reply

Your email address will not be published.