कोका कोला / Coca Cola Lyrics in Hindi – Ruchika Jangid

Coca Cola Lyrics in Hindi – ‘Coca Cola’ is a new Haryanvi song sung by Ruchika Jangid. Starring Ruchika Jangid and Kay D. This song is also famous with title ‘Coco Cola’. Lyrics of Cola Cola song are written by Aamin Barodi. Music is given by GR and music label is Nav Haryanvi.


Song – Coca Cola
Starring – Ruchika Jangid & Kay D
SingerRuchika Jangid
Lyrics – Aamin Barodi
Music – GR Music
Label – Nav Haryanvi


Coca Cola Lyrics in Hindi

माहरो पेट म होरी गुड़गुड़
जब माहनै पिया जी थो बतायो
माहरो पेट म होरी गुड़गुड़
जब माहनै पिया जी थो बतायो

मेरो बलमा बड़ो श्याणो
ठंडो कोको कोलो ल्यायो
हाय मेरो बलमा घणो श्याणो
ठंडो कोको कोलो ल्यायो

(संगीत)

कालो नमक और निम्बू सैयां
ल्यायो थो बाजार तै
धोरो बैठ कै पैर दबावण
लाग्यो थो फेर प्यार तै
हाँ धोरो बैठ कै पैर दबावण
लाग्यो थो फेर प्यार तै

ईनो गैल्या जलजीरो
फेर दो पुडियो मँगवायो
हाँ ईनो गैल्या जलजीरो
फेर दो पुडियो मँगवायो

मेरो बलमा बड़ो श्याणो
ठंडो कोको कोलो ल्यायो
हे रै रै मेरो बलमा घणो श्याणो
ठंडो कोको कोलो ल्यायो

(संगीत)

माहरो जी कर रो थो घणो कसूतो
खावण को कुछ खट्टो
काचो आम और मौसमी को
भर ल्यायो पिया कट्टो
हाँ काचो आम और मौसमी को
भर ल्यायो पिया कट्टो

इमली की सैयां जी
फेर चटणी आप बणायो
इमली की सैयां जी
फेर चटणी आप बणायो

मेरो बलमा बड़ो श्याणो
ठंडो कोको कोलो ल्यायो
हाय मेरो बलमा घणो श्याणो
ठंडो कोको कोलो ल्यायो

(संगीत)

बालू स्याही खाये बिना
मेरै होवै कोन्या आराम जी
जे गरम जलेबी ल्यादो
थारो भला करोगो राम जी
जे गरम जलेबी ल्यादो
थारो भला करोगो राम जी

आमीन बडोदी को गाणो
फेर डीजे पै बजवायो
आमीन बडोदी को गाणो
फेर डीजे पै बजवायो

मेरो बलमा बड़ो श्याणो
ठंडो कोको कोलो ल्यायो
हाय मेरो बलमा घणो श्याणो
ठंडो कोको कोलो ल्यायो


We hope you understood song Coca Cola lyrics in Hindi. If you have any issue regarding the lyrics of Coca Cola song by Ruchika Jangid, please contact us. Thank you.

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Scroll to Top