Skip to content

2 नम्बरी / 2 Numbari Lyrics – Masoom & Manisha Sharma

  2 Numbari Lyrics in Hindi – ‘2 Numbari’ is a new Haryanvi song sung by Masoom Sharma and Manisha Sharma. Lyrics of 2 Numbari song are written by Harry Lather. Music is given by Pinna Music and label is Mad 4 Music Haryanvi.

  Song – 2 Numbari
  Singer – Masoom Sharma & Manisha Sharma
  Lyrics – Harry Lather
  Music – Pinna Music
  Label – Mad 4 Music Haryanvi

  2 Numbari Lyrics in Hindi

  सीधा साधा दिखै था
  के बाल लाग गी
  या चसक तेरै बदमाशी की
  किस ढाल लाग गी

  तेरे खोल बता दे राज
  तोड़ कै होठा के ताले
  तेरे खोल बता दे राज
  तोड़ कै होठा के ताले

  तू क्यूँकर बणग्या 2 नम्बरी
  पता तेरा पूछै चौकी आले
  तू क्यूँकर बणग्या 2 नम्बरी
  हाय तनै ढूँढ़ै चौकी आले

  मेरा दशा नहीं थी ठीक
  योग बस बण रया एक्के था
  छठे भाव म बैठ
  शनि मंगल नै देखै था
  छठे भाव म बैठ
  शनि मंगल नै देखै था

  खिलाफ खड़े थे गृह मेरे मेरी कुंडली आले

  मैं न्यू बणग्या 2 नम्बरी
  ये पाछै लागे टोपी आले
  मैं न्यू बणग्या 2 नम्बरी
  ये पाछै हांडै चौकी आले

  (संगीत)

  तू मनै बता तेरे माँ बाबू नै टोक्या कोन्या के
  यो नहीं रास्ता ठीक न्यू कहकै रोक्या कोन्या के
  हो मनै बता तेरे माँ बाबू नै टोक्या कोन्या के
  यो नहीं रास्ता ठीक न्यू कहकै रोक्या कोन्या के

  रै डाट्या तो था पर गैल्या मेरै स्यात लाग गी
  बालकपण म धारा 307 लाग लाग गी
  रै बालकपण म धारा 307 लाग लाग गी

  तू काली करै कमाई तेरे सब धंधे काले
  तू काली करै कमाई तेरे सब धंधे काले

  मैं न्यू बणग्या 2 नम्बरी
  ये पाछै लागे टोपी आले
  मैं न्यू बणग्या 2 नम्बरी
  ये पाछै हांडै चौकी आले

  (संगीत)

  मनै सुण्या तेरा गरम सुभाव तनै मुश्किल थाम्बे सै
  सुण कै नै तेरा नाम घण्या की पिंडी काम्बै सै
  मनै सुण्या तेरा गरम सुभाव तनै मुश्किल थाम्बे सै
  सुण कै नै तेरा नाम घण्या की पिंडी काम्बै सै

  असली पत्ता इबे यार नै फेक्या कोन्या सै
  बदमाशी आला रोल तनै मेरा देख्या कोन्या सै
  बदमाशी आला रोल तनै मेरा देख्या कोन्या सै

  हैरी लाठर रूप दिये तनै क्यूँ मोटे चाले
  हैरी लाठर रूप दिये तनै क्यूँ मोटे चाले

  मैं न्यू बणग्या 2 नम्बरी
  ये पाछै लागे टोपी आले
  तू क्यूँकर बणग्या 2 नम्बरी
  पता तेरा पूछै चौकी आले

  मैं न्यू बणग्या 2 नम्बरी
  ये पाछै लागे टोपी आले
  तू क्यूँकर बणग्या 2 नम्बरी
  हाय तनै ढूँढ़ै चौकी आले

  We hope you understood song 2 Numbari lyrics in Hindi and English both. If you have any issue regarding the lyrics of 2 Numbari song, please contact us. Thank you.

  Leave a Reply

  Your email address will not be published. Required fields are marked *